Lekárske povolania

Chcete pracovať v nemocnici v Nemecku?

Kto sa môže uchádzať

 • Lekári
  • Famulanti počas štúdia
  • Absolventi alebo študenti v záverečnom semestri
  • Asistenti lekári s praxou
  • Odborní lekári, primári, náčelníci oddelení
 • Zdravotné sestry
  • Zdravotné sestry
  • Pôrodné asistentky
  • Zdravotnícki pracovníci

Predpoklady

 • ukončené vzdelanie podľa štandardov EU
 • dostatočné znalosti nemeckého jazyka so získaným jazykovým certifikátom v nemeckom jazyku (európsky referenčný rámec)
  • Lekári potrebujú minimálne B2
  • Zdravotnícky personál minimálne B1
 • Motivácia a nadšenie pre novú výzvu

Čo hľadáme

Náš zámer je sprostredkovať odborníkov a asistentov lekárov v oblasti:

 • Interná medicína
 • Anestéziológia
 • Neurológia
 • Psychiatria

Ďalšie ponuky máme pre vás v oblasti:

 • Rehabilitácia
 • Gynekológia
 • Chirurgia
 • Radiológia
 • Pediatria
 • ORL (Otorinolaryngológia)

Chcete pracovať v zahraničí, ale nie v Nemecku?

V spolupráci s medzinárodnými agentúrami hľadáme odborných lekárov pre:

 • Francúzsko
 • Veľkú Britániu
 • Rakúsko
 • Švajčiarsko

Vaša žiadosť – čo treba urobiť?

Prvý krok

 • Kontaktujte nás a pošlite nám svoj životopis e-mailom (stiahnutie tu).
 • V dohode s Vami organizujeme pohovor.
 • Vaše údaje sú u nás spracovávané dôverne a nebudú poskytnuté tretím stranám!

Pohovor

 • Stretneme sa s Vami osobne na mieste pohovoru.
 • Dostanete od nás individuálne prispôsobené koučovanie na pohovor.
 • Sprievodíme Vás na pohovor.

Administrácia

 • Pomáhame Vám so všetkou administratívou (dokumenty, uznanie kvalifikácie, preklady, bankový účet, poistenie, daňový úrad, školy, starostlivosť o deti, bývanie, telefónne tarify atď.)
 • Upozorňujeme, že budete potrebovať približne 2-4 mesiace, kým zhromaždíte všetky potrebné doklady a získate uznanie kvalifikácie v Nemecku.

Čo vás čaká v Nemecku

 • Kliniky v mestách s počtom obyvateľov od 3 000 do 600 000.
 • Kliniky s kapacitou až 1 000 lôžok.
 • Pracovná doba 40 hodín týždenne plus nočné a víkendové služby.
 • Plat pre asistujúceho lekára v 1. roku vzdelávania je momentálne 4 000 EUR brutto, plus služby.
 • Dovolenka od 25 dní za rok.
 • Sociálne poistenie.
 • Perspektíva získania akademického titulu „Dr. med“.
 • Možnosť absolvovať famulatúry a stáže.