Impresum

agunis Deutschland
Majiteľka: Jana von Choltitz
Marie-Curie-Weg 7
75175 Pforzheim
Deutschland

Kontakt: na kontaktnú stránku

DIČ

DE 26 65 47 279

Odvodnenie zodpovednosti:

Obsah našich stránok bol vytvorený s najväčšou starostlivosťou. Avšak nemôžeme prebrať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovatelia služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov v súlade s § 7 ods.1 TMG. Avšak podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovatelia služieb povinní monitorovať prenášané alebo ukladané informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti nasvedčujúce nezákonnému konaniu. Záväzky odstrániť alebo blokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov ostávajú dotknuté. Avšak zodpovednosť v tomto smere je možná až od momentu zistenia konkrétneho porušenia práva. Pri zistení takýchto porušení práv okamžite odstránime tieto obsahy.

Zodpovednosť za odkazy:

Naše ponuky obsahujú odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Preto nemôžeme prebrať zodpovednosť za tieto externé obsahy. Za obsahy odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli kontrolované v čase odkazovania na prípadné porušenia práv. Nezákonné obsahy v čase odkazovania neboli rozpoznané. Avšak stály dohľad nad obsahom odkazovaných stránok nie je rozumný bez konkrétnych dôkazov o porušení práva. Pri zistení porušení práv okamžite odstránime takéto odkazy.

Autorské právo:

Obsahy a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok sú chránené nemeckým autorským právom. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akékoľvek využitie mimo hraníc autorského práva vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Stiahnutia a kopie tejto stránky sú povolené len pre súkromné, nie komerčné využitie. Pokiaľ obsahy na tejto stránke neboli vytvorené prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Obsahy tretích strán sú označené ako také. Ak by ste napriek tomu zistili porušenie autorského práva, dajte nám prosím vedieť. Pri zistení porušení práv okamžite odstránime takéto obsahy.

Ochrana osobných údajov:

Väčšinou je možné využívať našu webovú stránku bez poskytovania osobných údajov. Pokiaľ sú na našich stránkach zhromažďované osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy), deje sa tak, pokiaľ je to možné, vždy na dobrovoľnom základe. Tieto údaje nebudú odovzdané tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Používanie v rámci povinnosti zverejnenia kontaktných údajov publikovaných tretími stranami na zaslanie nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov je týmto výslovne zamietnuté. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú výslovné právne kroky v prípade nevyžiadanej zasielania reklamných informácií, napr. cez spamové e-maily.

Čítajte ďalej našu ochranu osobných údajov.