Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Úvod
agunis Deutschland si uvedomuje dôležitosť poskytnutých osobných údajov. Preto kladieme veľký dôraz na ochranu vašich údajov a zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi.

Upozorňujeme, že vzhľadom na technický rozvoj a zmeny v legislatíve môže byť potrebné pravidlo ochrany osobných údajov v priebehu času upravit. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto ochranu osobných údajov na zmeny.

Posledná aktualizácia sa uskutočnila v súvislosti s vstupom do platnosti Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (DSGVO) 25. mája 2018.

Nasledovne vás informujeme o aktuálnom zbere a používaní osobných údajov prevádzkovateľom webu agunis Deutschland, majiteľom: Jana von Choltitz, Marie-Curie-Weg 7, D-75175 Pforzheim, Telefón: +49 163 666 111 7.

Majte na pamäti, že prenos dát na internete môže byť vystavený bezpečnostným rizikám. Úplná ochrana pred prístupom tretích strán nie je možná.

Anonymné používanie webovej stránky
Môžete navštíviť našu webovú stránku bez poskytnutia osobných údajov. V tejto súvislosti neukladáme žiadne osobné údaje.

Kontaktný formulár
Pri používaní kontaktného formulára zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Vašu e-mailovú adresu používame len na spracovanie vášho dopytu.

Zber, spracovanie a využívanie osobných údajov
agunis Deutschland zbiera a využíva vaše osobné údaje výhradne na sprostredkovanie práce.

Vašou žiadosťou súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste nám poskytli, budú zbierané.

Uchovávanie a používanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so všetkými platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov. Zbierame iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri kontakte, registrácii alebo žiadosti.

Pokiaľ ste namiestovali, používame vašu e-mailovú adresu na osobný kontakt s vami alebo na informovanie vás o pracovných ponukách. Newsletter pre viacerých príjemcov neexistuje.

Môžete kedykoľvek namietať voči tomuto použitiu vašej e-mailovej adresy tým, že nás o tom informujete.

Poskytovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Vaše údaje (kompletný životopis) budú poskytnuté iba nemocniciam, kde podpíšete pracovnú zmluvu. V týchto prípadoch striktne dodržiavame predpisy Bundesdatenschutzgesetz (Nemeckého zákona o ochrane osobných údajov). Pri žiadostiach sa do nemocnice posiela len skrátené údaje.

Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdané iným tretím stranám.

Ochrana maloletých
Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali posielať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich zákonných zástupcov. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov od nás nie sú požadované ani vedome poskytované.

Práva používateľa: Informácie, opravy a mazanie
Ako používateľ získate na vašu žiadosť bezplatné informácie o tom, aké vaše osobné údaje boli uložené. Pokiaľ vaše želanie nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, máte právo na opravu nesprávnych údajov a na blokovanie alebo mazanie vašich osobných údajov.

Ak nesúhlasíte s uchovávaním vašich osobných údajov, vymažeme, zablokujeme alebo opravíme tieto údaje podľa vašich pokynov.

Obráťte sa prosím na: